Om Apilar

Apilar Lager og Logistikksenter AS er sentralt lokalisert i nye lokaler ved Røyken Næringspark her i Røyken kommune, med kort vei til Oslo, Drammen og Oslofjordtunnelen. Apilar tilbyr firmaer og privatpersoner innendørs lagerløsninger for gods, varer og flyttelass, møbler og innbo i 20 fots containere eller 8 m3 minicontainere. I tillegg har vi gode transportløsninger slik at lagringen kan begynne og avsluttes hos kundene. Du betaler kun for det volumet som til enhver tid står på lager, og kun for den tiden det står lagret. Du som kunde har tilgang til din container på kort varsel (innen 24 timer).

 

Apilar (tidligere ØCL) ble etablert i 2006 i de gamle hangarene til SAS på Fornebu. Disse byggene ga muligheten til å etablere en ny lagerløsning i Norge, der containere ble brukt som lagrings enheter og stablet i høyden for innendørs lagring. Oss bekjent er vi alene om denne typen lagerløsning i Norden.

isomterien

 

Konseptet med innendørs lagring av gods i 20 fot standard containere gir sikker og effektiv lagring med høy fleksibilitet. Denne type lagring egner seg for lagringsvolumer fra 8 m3 og oppover. Skal godset fraktes kan det fraktes i enheten det står lagret i. Derved sparer man kostnaden ved omlastning, og reduserer faren for skader og brekkasje. I det ny Lager og Logistikksenteret er det plass til over 1100 containere (tilsvarende 33000 m3) i lagerhallen, mens inn- og utkjøring, omlasting og håndtering gjøres i den tilstøtende terminalen. Kundene har derved i realiteten «ubegrenset » lagerplass og utnytter den lagerplassen de leier 100% til enhver tid.

 

 

Apilar tilbyr også utendørslagring av 20, 40 og 45 fots containere, samt  utleie av kontorer/kombilokaler som en integrert del av sin lager og logistikkvirksomhet.

 

ALL_bygget